Създаване на статичен ПИН код по карта за онлайн плащания

Уважаеми клиенти,
Създайте статичен ПИН код по Вашата карта за онлайн плащания, като изпълните стъпките по-долу:
1. Въведете последните 4 цифри от Вашето ЕГН/идентификатор:
2. Въведете първите 6 и последните 4 цифри от Вашата карта:
******
3. Въведете изпратената от Банка ДСК временна парола за създаване на статичен ПИН код по Вашата карта: