Промяна на статичен ПИН код по карта за онлайн плащания

Уважаеми клиенти,
Променете Вашия статичен ПИН код по Вашата карта за онлайн плащания, като изпълните стъпките по-долу:
1. Въведете последните 4 цифри от Вашето ЕГН/идентификатор:
2. Въведете първите 6 и последните 4 цифри от Вашата карта:
******
3. Въведете създадения от Вас статичен ПИН код за онлайн плащания: